آشنایی با انواع خط ها و کاربرد آن در نقاشی کودکان درس 35| ویکی پدیا فارسی

آشنایی با انواع خط ها و کاربرد آن در نقاشی کودکان درس 35درک درست از انواع خط ها در نقاشی کودکان
به نظر بنده این درس نیز دارای اهمیت زیادی است چرا که اولین قدمی که کودک در نقاشی بر میدارد ترسیم طرح خود با کمک مداد یا ... بر روی کاغذ است .. همانطوری که ملاحظه میکنید انواع خط به نامهای خط صاف یا کشیده - خط کج - خط شکسته - منحنی یا خمیده و خط قطع شده ... داریم .
حال شاید برای شما سوال پیش بیاید که اهمیت یادگیری انواع خط کجاست .... باید یاد آور بشوم که کودک با آشنا شدن و فهمیدن انواع خط و کاربرد هر کدام در نقاشی ذهن و خلاقیت او باز تر و شکوفا تر میشود چرا که :
1-کودک با آشنا شدن با انواع خط وسایل مورد نیاز خود را بر پایه طرح خود انتخاب میکند
2- کودک با آشنا شدن از انواع خط به نقاشی خود تنوع میدهد و سعی میکند از همه خطوط استفاده کند
3- کودم با آشنا شدن با انواع خط در مراحل بعدی با استفاده از خطها و کلفتی و نازکی خط ها انواع بافت و سطح را در نقاشی یاد میگیرد ..
حال شما ولی یا مربی گرامی در مرحله اول کودکان را با انواع خط و کاربرد آنها آشنا کنید و برای هر خط چند مثال بزنید مثلا خط ایستاده مثلا تیر چراغ برق - تنه درخت و... خط شکسته کوه - دندان تمساح - اره چوب بری و...
در مرحله بعدی از کودکان بخواهید نقاشی برای شما بکشند و از همه خطوط در نقاشی استفاده کنند
برای دیدن تصاویر بیشتر از این موضوع به تلگرام ماسری بزنید
artkoodak@